2003 yılında kurulan ITCS, deneyimli ve uzman kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumların ve özel şirketlerin verimliliğini arttırmak, güvenlik seviyelerini yükseltmek ve maliyetlerini düşürmek amacı ile bilişim ve altyapı ihtiyaçlarının tespiti, Zayıf akım, elektrik altyapı ve Scada sistemlerinin kurulması, mevcut sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, periyodik bakımlarının yapılması ve yeni teknolojiler ile tanıştırılarak bunların adaptasyonlarının yapılması konularında çözümler üretmektedir.

İhtiyaca yönelik en uygun bilişim yatırımlarının neler olduğu, mevcut yatırımların verimlilik durumlarının gözden geçirilmesi ve raporlanması, ihtiyaç duyulan altyapı malzemeleri, Bilgisayar, Server, Çevre birimleri, Network Sistemleri, markalı ve oem malzemelerin temini, tüketim malzemeleri ve tüketici elektroniği gibi ihtiyaç duyulan donanımların tedarik edilmesi ve müşteri platformuna uygulanması, iş süreçlerine uygun otomasyon yazılımlarının geliştirilmesi, bakım-onarım anlaşmaları yapılması ana iş kollarımızı oluşturmaktadır.

Yangın algılama ve Kameralı güvenlik sistemleri ile ; Bilişim sistemlerinin güvenliğinin her alanda sağlanabilmesi ve siz müşterilerimizin mal ve can güvenliğini daha üst seviyelerde sağlanabilmesi için çalışmaktayız. Yaptığımız sistemleri birbiri ile uyumlu ve entegre çalışacak şekilde dizayn ederek daha az işi gücü ve personel ile daha etkin çalışmanızı sağlamaktayız.

Mobil yaşamın şartlarında firmaların verimliliğini arttırmak ve daha hızlı çalışabilmesini sağlamak amacı ile Mikro, Derece ve Nebim gibi ticari yazılımlar ile entegre çalışan Mobil yazılımlarda üretmekteyiz. Sıcak satış, soğuk satış ve depo otomasyonları sayesinde siz müşterilerimize daha verimli bir iş yaşamı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Kısaca ITCS; Kurum ve özel şirketlerin Bilişim ve Güvenlik sistemleri ile ilgili tüm ihtiyac ve hizmetlerini bir noktadan alabilmelerini sağlayacak bir yapıda kurulmuş ve çalışmalarını sürdürmektedir. Bu organizsyon ve geniş iş kolu sayesinde,  güvenliğin her katmanda bir bütün olduğu günümüzde sizlerin uçtan uca Bilişim ve Güvenlik ihtiyaçlarınıza karşılamaktadır.

Çalışma yaptığımız her konuda ayrı ayrı uzmanlaşmış teknik personelleri ile siz müşterilerimizin her kaynağı daha etkin kullanarak güvenli, hızlı ve sorunsuz çalışan sistemler ile daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışmaktadır.

 

Saygılarımızla,

Gökhan Üçok

Genel Müdür